Top 100 bộ số đề hay ra nhiều người chơi nhất hôm nay

Top 100 bộ số đề hay ra nhiều người chơi nhất hôm nay

Bộ số đề – Đây được biết đến là một thuật ngữ mà chắc hẳn ai ai cũng biết khi chơi lô đề. Tuy nhiên, để chơi và tìm kiếm những bộ đề chuẩn xác, mang lại nhiều may mắn chắc ít ai làm được.

Đến với bài viết hôm nay của Giải mã số học, sẽ giúp bạn đổi vận mệnh của mình chỉ với 100 bộ số từ 00 đến 99. Cùng với những con số này kết hợp với chiến thuật chơi lô đề của bạn, tin chắc rằng sự giàu có và phần thưởng sẽ đến nhanh thôi.

Chần chờ gì mà không tham khảo ngay bây giờ nào!

Xem chốt soi cầu XSMB hôm nay chuẩn xác nhất tại: Soi cầu dự đoán xsmb chính xác 100 vip hôm nay

Bộ số đề là gì?

Bộ số đề là gì?
Bộ số đề là gì?

Bộ số đề được hiểu là tập hợp của các cặp số trong lô đề, và mỗi cặp gồm 2 chữ số bất kì được kết hợp với nhau. Đặc biệt, chúng còn có một tên gọi khác như “Bảng số đặc biệt” gồm các cặp số lô đề.

Với bộ số trong lô đề, người chơi có thể dựa vào đó phân tích, thống kê để đưa ra một danh sách các dãy số đánh lô hàng ngày, hàng tuần.

Tổng hợp 100 bộ số đề hay đi cùng nhau

BỘ ĐỀ CHI TIẾT BỘ SỐ
Bộ 00 00,05,50,55
Bộ 01 01,10,06,60,51,15,56,65
Bộ 02 02,20,07,70,52,25,57,75
Bộ 03 03,30,08,80,53,35,58,85
Bộ 04 04,40,09,90,54,45,59,95
Bộ 05 05,50,00,55
Bộ 06 06,60,01,10,56,65,51,15
Bộ 07 07,70,02,20,57,75,52,25
Bộ 08 08,80,03,30,58,85,53,35
Bộ 09 09,90,04,40,59,95,54,45
Bộ 10 10,01,15,51,60,06,65,56
Bộ 11 11,16,61,66
Bộ 12 12,21,17,71,62,26,67,76
Bộ 13 13,31,18,81,63,36,68,86
Bộ 14 14,41,19,91,64,46,69,96
Bộ 15 15,51,10,01,65,56,60,06
Bộ 16 16,61,11,66
Bộ 17 17,71,12,21,67,76,62,26
Bộ 18 18,81,13,31,68,86,63,36
Bộ 19 19,91,14,41,69,96,64,46
Bộ 20 20,02,25,52,70,07,75,57
Bộ 21 21,12,26,62,71,17,76,67
Bộ 22 22,27,72,77
Bộ 23 23,32,28,82,73,37,78,87
Bộ 24 24,42,29,92,74,47,79,97
Bộ 25 25,52,20,02,75,57,70,07
Bộ 26 26,62,21,12,76,67,71,17
Bộ 27 27,72,22,77
Bộ 28 28,82,23,32,78,87,73,37
Bộ 29 29,92,24,42,79,97,74,47
Bộ 30 30,03,35,53,80,08,85,58
Bộ 31 31,13,36,63,81,18,86,68
Bộ 32 32,23,37,73,82,28,87,78
Bộ 33 33,38,83,88
Bộ 34 34,43,39,93,84,48,89,98
Bộ 35 35,53,30,03,85,58,80,08
Bộ 36 36,63,31,13,86,68,81,18
Bộ 37 37,73,32,23,87,78,82,28
Bộ 38 38,83,33,88
Bộ 39 39,93,34,43,89,98,84,48
Bộ 40 40,04,45,54,90,09,95,59
Bộ 41 41,14,46,64,91,19,96,69
Bộ 42 42,24,47,74,92,29,97,79
Bộ 43 43,34,48,84,93,39,98,89
Bộ 44 44,49,94,99
Bộ 45 45,54,40,04,95,59,90,09
Bộ 46 46,64,41,14,96,69,91,19
Bộ 47 47,74,42,24,97,79,92,29
Bộ 48 48,84,43,34,98,89,93,39
Bộ 49 49,94,44,99
Bộ 50 50,05,55,00
Bộ 51 51,15,56,65,01,10,06,60
Bộ 52 52,25,57,75,02,20,07,70
Bộ 53 53,35,58,85,03,30,08,80
Bộ 54 54,45,59,95,04,40,09,90
Bộ 55 55,50,05,00
Bộ 56 56,65,51,15,06,60,01,10
Bộ 57 57,75,52,25,07,70,02,20
Bộ 58 58,85,53,35,08,80,03,30
Bộ 59 59,95,54,45,09,90,04,40
Bộ 60 60,06,65,56,10,01,15,51
Bộ 61 61,16,66,11
Bộ 62 62,26,67,76,12,21,17,71
Bộ 63 63,36,68,86,13,31,18,81
Bộ 64 64,46,69,96,14,41,19,91
Bộ 65 65,56,60,06,15,51,10,01
Bộ 66 66,61,16,11
Bộ 67 67,76,62,26,17,71,12,21
Bộ 68 68,86,63,36,18,81,13,31
Bộ 69 69,96,64,46,19,91,14,41
Bộ 70 70,07,75,57,20,02,25,52
Bộ 71 71,17,76,67,21,12,26,62
Bộ 72 72,27,77,22
Bộ 73 73,37,78,87,23,32,28,82
Bộ 74 74,47,79,97,24,42,29,92
Bộ 75 75,57,70,07,25,52,20,02
Bộ 76 76,67,71,17,26,62,21,12
Bộ 77 77,72,27,22
Bộ 78 78,87,73,37,28,82,23,32
Bộ 79 79,97,74,47,29,92,24,42
Bộ 80 80,08,85,58,30,03,35,53
Bộ 81 81,18,86,68,31,13,36,63
Bộ 82 82,28,87,78,32,23,37,73
Bộ 83 83,38,88,33
Bộ 84 84,48,89,98,34,43,39,93
Bộ 85 85,58,80,08,35,53,30,03
Bộ 86 86,68,81,18,36,63,31,13
Bộ 87 87,78,82,28,37,73,32,23
Bộ 88 88,83,38,33
Bộ 89 89,98,84,48,39,93,34,43
Bộ 90 90,09,95,59,40,04,45,54
Bộ 91 91,19,96,69,41,14,46,64
Bộ 92 92,29,97,79,42,24,47,74
Bộ 93 93,39,98,89,43,34,48,84
Bộ 94 94,49,99,44
Bộ 95 95,59,90,09,45,54,40,04
Bộ 96 96,69,91,19,46,64,41,14
Bộ 97 97,79,92,29,47,74,42,24
Bộ 98 98,89,93,39,48,84,43,34
Bộ 99 99,94,49,44

Chiến thuật đánh dàn đề chuẩn từ cao thủ

Ngoài việc nắm rõ các bộ số đề hay, người chơi cần trang bị cho mình kiến thức, kinh nghiệm hay chiến thuật riêng khi chơi. Điều này mới có thể tạo cơ hội, cũng như tỷ lệ thắng sẽ cao hơn.

Hiện tại, có rất nhiều cách để soi dàn đề chuẩn và hiệu quả. Tuy nhiên, rất ít ai chịu khó tìm hiểu và học hỏi để nắm bắt cơ hội thành công của chính mình. Chính vì điều đó, Giấc mơ số đã tổng hợp, chắt lọc những chiến thuật chơi đó từ cao thủ lô đề, để chia sẻ cho mọi người.

Cùng tham khảo dưới đây để có một dàn đề may mắn nhé:

  • Cần đặt mục tiêu và chịu một khoản vốn để nuôi một cặp lô đề, có thể hàng ngày hoặc hàng tuần.
  • Xác định thời gian nuôi một cặp số đề trong bao lâu, từ đó chia vốn ra sao cho phù hợp. Tránh bỏ vốn quả nhiều, không đáp ứng đủ cho những ngày nuôi sau.
  • Nếu, bạn là người mới thì nên chơi với số vốn ít. Hoặc, anh em nào có tài chính nhiều, thì nên gia tăng vốn của mình ở các cặp số, để lợi nhuận thu về tốt hơn.
  • Trường hợp, đánh mãi nhưng không hiệu quả. Hãy thay đổi chiến thuật chơi, lựa chọn bộ số khác trong các bộ số ở trên và chia vốn nuôi lại từ đầu.
  • Ngoài ra, bạn có thể đánh trong ngày mà không cần nuôi. Điều này giúp bạn tìm hiểu kỹ hơn các cặp số đã quay thưởng. Sau đó, tìm các mối liên kết của chúng để chọn ra bộ số đẹp.

Đặc điểm các hình thức chơi bộ số đề hiện nay

Đặc điểm các hình thức chơi bộ số lô đề hiện nay
Đặc điểm các hình thức chơi bộ số lô đề hiện nay

Khi chơi bộ số đề, bạn có thể lựa chọn chơi với 2 hình thức: Thông thường hoặc Online. Cụ thể đặc điểm của 2 cách chơi như sau:

  • Chơi thông thường: Bạn có thể lựa chọn nhiều cặp số khác nhau để đánh cùng lúc. Và mỗi dàn đề chỉ mang lại tỷ lệ ăn 1:70 hoặc 1:80. Tức có nghĩa là khi bạn trúng một cặp số trong dàn đề đã đánh, thì bạn sẽ được ăn 70 hoặc 80 nghìn đồng, tùy theo vùng.
  • Chơi Online: Đối với hình thức chơi online, lợi nhuận ăn thưởng sẽ cao hơn thông thường. Cụ thể, khi thắng người chơi sẽ được ăn với tỉ lệ 1 ăn 99.

Với 2 hình thức chơi trên, nhìn chung thì cách chơi online là cách chơi hay và phổ biến nhất. Vừa mang lại lợi tức lớn hơn các chơi truyền thống, cùng với đó công nghệ phát triển hiện đại, nên ai ai cũng có thể tham gia đánh cờ online chỉ với chiếc điện thoại của mình.

Các bộ số đề theo bóng lô đề

Bạn đã biết rằng các con số trong bộ lô đề được tạo ra từ đâu không? Chắc hẳn vẫn đang hoang mang đúng không nào? Và đây là câu giải thích cho những ai chưa biết đến các bộ số lô đề.

Được biết rằng, các bộ số lô đề được tạo bởi các bóng dương ngũ hành bát quái, và từ đó tính toán, kết hợp các số lại với nhau. Nghe có vẻ huyền bí phải không nào, nhưng đó lại là sự thật. Cụ thể cách tính toán như sau:

  • Bước đầu ta sử dụng một con số ban đầu, sau đó áp dụng quy tắc thuận – nghịch bộ số bằng việc thêm các cặp 05, 50, 55 và số ban đầu.
  • Sau đó ta thu được bộ số 55 trong lô đề. Trong đó, bộ số này sẽ gồm 5 số và 4 số cuối trùng nhau.

Với quy tắc này, đã nhiều nơi áp dụng để dự đoán kết quả xổ số, đặc biệt là ở miền Bắc. Dựa vào phương pháp đó, mà đã có nhiều anh em lô thủ dành chiến thắng, xổ số trúng hiệu quả chắc chắn.

FAQ – Những câu hỏi phổ biến trong bộ số lô đề hiện nay

Câu hỏi thường gặp khi chơi bộ số lô đề
Câu hỏi thường gặp khi chơi bộ số lô đề

Trong bộ số lô đề, chắc hẳn bạn vẫn chưa nắm bắt được những câu hỏi thường gặp của chúng. Để chơi được bộ số đề hoàn chỉnh và có thêm nhiều kiến thức về bộ số đề. Hãy cùng tham khảo những câu hỏi đã được giải đáp dưới đây.

Nên tham khảo bộ số đề ở đâu chuẩn xác?

Việc tham khảo bộ số đề chuẩn xác không phải ở đâu cũng có thể cung cấp đúng. Nhưng đến với Giấc mơ số thì lại khác, trang web này không những đưa thông tin chuẩn mà các cặp số họ đưa ra trong lô đề luôn trúng ít nhất 2 lần trở lên.

Trang web Giấc mơ số chính là vị cứu tinh của các thủ lô, lựa chọn web này bạn không lo sợ mình không kiếm được số đề may mắn hay trúng lớn.

Các bộ số đề được phép chơi cả 3 miền không?

Câu trả lời là “Có”. Bởi bộ số đề được lập ra nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu tổng hợp các cặp số người chơi cần tìm, mang lại may mắn tối đa. Vậy nên, dù bất cứ ai cũng có thể áp dụng chúng để chơi bất kỳ đâu.

Nên đánh bộ số đề tại đâu?

Với những gì chúng tôi chia sẻ ở 2 hình thức đánh bộ lô trên, và cùng với kinh nghiệm những lô thủ đi trước. Chúng tôi khuyên bạn nên đánh theo hình thức online, bởi với hình thức này luôn có lợi nhuận cao hơn và tiện lợi hơn khi đánh truyền thống.

Tuy nhiên, nên chọn chơi ở các đại lý cá cược online lớn, mới có thể nhận được mức thưởng cao tuyệt đối và an toàn tránh rủi ro hơn.

Xem thêm:

Với những bộ số đề đã được Giấc mơ số chia sẻ và cùng các chiến thuật chơi bộ số lô an toàn. Giấc mơ số hy vọng, thông qua bài viết này các độc giả, cũng như anh em thủ lô nắm bắt cơ hội, tìm ra cho mình cách nuôi bộ lô riêng phù hợp.

Chúc cho những anh em lô thủ gặt hái nhiều may mắn và trúng thưởng nhanh chóng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *